CBE Polska

Zapisz się do Newslettera!

Co zyskujesz?
 • dostęp do akcji specjalnych - będziesz otrzymywać informacje o nieodpłatnych szkoleniach, zniżkach dla stałych klientów itp. lub puli darmowych wejściówek w obrębie płatnych wydarzeń
 • informacje o nowościach - jako pierwsza/pierwszy dowiesz się możliwościach zaangażowania (merytorycznego, wizerunkowego) w nasze wydarzenia
 • regularne dawki ciekawej wiedzy - będziesz dostawać aktualne wiadomości i informacje z branży

Fit for 55 - Limit miejsc zwiększony

55


Zapraszamy kolejnych chętnych na bezpłatne seminarium online CBE POLSKA dot. konsekwencji wprowadzenia pakietu FIT for 55 dla przemysłu. LImit 250 uczestników został wykorzystany w niecałe 2 dni od publikacji :) Dlatego też postanowiliśmy zwiększyć dostępność miejść na platformie konferencyjnej.

Najważniejsze zagadnienia omawiane na seminarium to
:

 • Reforma systemu handlu emisjami EU ETS
 • Propozycja wprowadzenia mechanizmu dostosowania śladu węglowego na granicy (CBAM)
 • Rewizja regulacji o podziale obciążeń (ESR)
 • Rewizja dyrektywy o opodatkowaniu energetyki
 • Poprawki w dyrektywie o odnawialnych źródłach energii
 • Konsekwencje dla branży biomasowej i Kryteria Zrównoważonego rozwoju dla biomasy stałej
 • Rozwiązania na rzecz walki z emisjami metanu
 • Uwzględnienie emisji gazów cieplarnianych związanych z użytkowaniem gruntów i leśnictwem (LULUCF)
 • Rewizja dyrektywy o wykorzystaniu infrastruktury paliw alternatywnych

Przypominamy że zgłoszenia należy dokonać poprzez mailową deklarację chęci udziału (zawierającą dodatkowo: dane kontaktowe oraz podmiot reprezentowany) wysłaną na adres: , Organizatorzy zastrzegają, że:
 1. decyduje kolejność zgłoszeń,
 2. nie przyjmują zgłoszeń od osób prywatnych ( prosimy o kontakt ze skrzynek służbowych)
 3. zastrzega sobie również prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia
Szczzegóły wydarzenia pod linkiem: https://cbepolska.pl/pl/bezplatne-seminarium-online-fit-for-55-konsekwencje-dla-przemyslu.html

Zmiany w akcyzie dla branży węglowej na 2021 rok

awp3

Rok 2021 jest czasem dużych zmian w zakresie obrotu wyrobami węglowymi oraz obowiązków dla pośredniczących podmiotów węglowych. W związku z nowelizacją przepisów - zmieniają się też dokumenty i obowiązki po stronie kupujących wyroby węglowe. Ponadto nowe regulacje zmieniają kwestie stosowania zwolnienia wyrobów węglowych z akcyzy. Niedostosowanie się do nowych regulacji lub ich nieprawidłowe wdrożenie w praktyce, może oznaczać m.in. utratę prawa do zastosowania zwolnienia od akcyzy, grozi powstaniem zaległości podatkowych oraz znacząco pogłębia ryzyko nałożenia różnego rodzaju sankcji. Mając na względzie problemy branży energetycznej, ciepłowniczej i węglowej jakie przyniosły zmiany w przepisach akcyzowych od wyrobów węglowych (w 2011 roku), już dziś prezentujemy warsztaty traktujące o nowelizacji przepisów z 2021 roku: 7 Warsztaty online: "Zmiany w akcyzie dla branży węglowej na 2021 rok", które odbędą się 29 kwietnia 2021 roku.

Jak blockchain zmieni energetykę?

bch3

Dynamiczny rozwój technologii rozproszonych rejestrów daje możliwość sporych innowacji. Proces ten nie umknął sektorowi energetycznemu, który jest żywo zainteresowany rozwojem technologii blockchain. Wiele projektów badawczych oraz pilotażowych weryfikuje gdzie i w jakim zakresie możliwe jest zastosowanie technologii. W związku z powyższym zapraszamy na 3 edycję seminarium online "Blockchain w Energetyce", które odbędzie się już 25 marca. Wykłady w trakcie seminarium poprowadzą m.in. :
 • Lukas Repa, blockchain expert and legal team leader in Digital Innovation and Blockchain, DG CONNECT, European Commission
 • Marek Sobieniecki, Global Strategic Partnerships, IKEA Clean Energy Services
 • Sara Mamel, Senior Expert, Digitalisation Department, Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) - regulator rynku energetycznego
 • Ingo Ruebe, CEO bei BOTLabs GmbH
 • Dorota Toczyska, Ekspert w Dziale Komunikacji i Promocji, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Monika Bogdał, Radca prawny, Szef zespołu nowych technologii, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy Spółka Komandytowa
 • Przedstawiciel Polskiego projektu Sandbox Blockchain/ Krajowej Izby Rozliczeniowej
Więcej o programie, prelegentach i szcegółach prelekcji na stronie: https://cbepolska.pl/pl/seminarium-blockchain-w-energetyce.html?start=2

Nowa strategia dla offshore. Bieżące i planowane regulacje

off

Szanowni Państwo,

Morska energetyka wiatrowa, tzw. off-shore, to jedno z najbardziej przyszłościowych źródeł energii elektrycznej. Wynika to z wielu powodów, m.in. niskiego kosztu wytworzenia energii, stabilności generacji i ekologicznego charakteru inwestycji. Off-shore rozwija się w Polsce od lat, ale obecnie nie ma żadnej pracującej elektrowni, w dużej mierze przez nieprzyjazne przepisy. Jednak w nieodległego przyszłości może nas czekać rewolucja, ponieważ zarówno Polska jak i Unia Europejska zamierzają mocno wspierać rozwój morskich farm wiatrowych. UE opublikowała nową strategię, a Polska zaprezentowała projekt nowej ustawy. Połączenie obu ww. sił może oblikować potencjał rozwoju off-shore w Polsce. W związku ze zmianami w otoczeniu regulacyjnym zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniu online: "Nowa strategia dla offshore. Bieżące i planowane regulacje", które odbędzie się w dniu 11 luty 2021 roku, w godzinach: 10:00 - 14:30.

II Seminarium on-line "Green Hydrogen from renewable", 10 grudnia 2020 roku

gho2

Zapraszamy na 2 seminarium online CBE Polska na temat potencjału zielonego wodoru, które odbędzie się już 10 grudnia 2020. W programie m.in:
 • Christian Weinberger European Commission - z tematem strategii wodorowej Komisji Europejskiej,
 • Jean-Marc Leroy ENGIE opowie o projekcie pierwszego na świecie pasażerskiego pociągu napędzanego wodorem odnawialnym,
 • Lincoln Bleveans, Burbank Water & Power - opowie o inwestycji "Intermountain Power" o mocy 1800 MW w Utah, który zakłada przekształcenie elektrowni węglowej w elektrownię wykorzystującą zielony wodór do zasilania turbin gazowych,
 • Adwin Martens WaterstofNe, opowie o wykorzystaniu zielonego wodoru w transporcie miejskim,
 • Charley Rattan, opowie o potencjale produkcji zielonego wodoru z energii offshore.
 • Dr Marco Binotti opowie o BIONICO - projekcie produkcji wodoru z biogazu,
 • Klaudia Zyska z NFOSiGW o możliwości finansowania projektów wodorowych z najnowszego programu "Nowa Energia".

Zapraszamy do uczestnictwa i współpracy merytorycznej! Agenda i warunki rejestracji dostępne tutaj

Graniczny podatek węglowy - nowe regulacje.

cbam popr
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie przyjęcia nowego cła - tzw. granicznego podatku węglowego (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism). Bedzie to opłata pobierana od importowanych towarów, których wytworzenie powoduje emisję dwutlenku węgla. Swoisty mechanizm, dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. Powinien być zdefiniowany w taki sposób, aby wyrównywał koszty emisji Co2 ponoszone przez producentów w różnych regionach świata. Stawka powinna zależeć od emisyjności produkcji importowanego towaru i różnicy pomiędzy ceną uprawnienia do emisji w UE (ceną w EU ETS) a ewentualnym kosztem emisji ponoszonym w kraju eksportera.
CBAM ma również na celu wyrównanie szans z krajowymi producentami tych samych towarów, którzy płacą za emitowany przez siebie węgiel. Może on w przyszłości zastępować, a nie uzupełniać obecne polityki przeciwdziałania ucieczce emisji ( tj. dystrybucja bezpłatnych uprawnień, a także rabaty od kosztów energii dla energochłonnych branż).  Pierwsza ocenę skutków wprowadzenia regulacji opracowało już w Polce CAKE (Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych), które działa w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), będą cego częścią Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB).  W swojej analizie CAKE przyjęło, że podatkiem powinien zostać objęty import z sektorów o dużej energochłonności i emisyjności produkcji, tych, które wskazano na liście sektorów zagrożonych ucieczką emisji. Sektory te mają ok. 48 proc. udział w emisji objętej unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS - EU Emissions Trading System) oraz znaczący udział w wymianie handlowej - 22 proc. dla importu i 32 proc. dla eksportu.  W związku z wątpliwościami w otoczeniu regulacyjnym, prezentujemy Państwu Seminarium online: "Graniczny podatek węglowy - nowe regulacje. Carbon Border Adjustment Mechanizm", które odbędzie się 26 listopada 2020 roku.

Seminarium online Polenergia: Wpływ zmian na rynku energii na źródła OZE

polenergia700

Zapraszamy na realizowane wspólnie przez: CBE Polska i POLENERGIA S.A. bezpłatne seminarium online poświęcone wpływowi zmian na rynku energii na źródła OZE. Prelekcje poprowadzą: Jarosław Bogacz, Piotr Malik, Filip Piasecki, Rafał Barchanowski, Marta Maciążek. W trakcie wydarzenia m.in.: Co oznaczają zmiany na rynku bilansującym dla wytwórcy OZE, przyszłość OZE w perspektywie transformacji energetycznej, czy planowane zniesienie obliga giełdowego wpłynie na ceny energii w Polsce, jak optymalnie sprzedawać energię z własnego OZE? Zgłoszenia należy dokonać poprzez  mailową deklarację chęci udziału wysłaną na adres: . Więcej o agendzie, prelegentach i szczegółach seminarium na dedykowane stronie wydarzenia: https://cbepolska.pl/pl/seminarium-polenergia-wplyw-zmian-na-rynku-energii-na-zrodla-oze.html

Page 1 of 80

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Joomlart