CBE Polska

SkySnap Sp. z o. o. joined the group of Technology Partners "IX Smart Communications & Technology Forum - power grid inventory"

SkySnapSkySnap joined the group of Technology Partners "IX Smart Communications & Technology Forum - power grid inventory", which will take place on February 27, 2020 in Warsaw. SkySnap computer models enable the verification of geodetic measurements and settlement forecasting before receiving the main geodetic measurements. More details and the program of the event are available at https://cbepolska.pl/en/ix-smart-communications-and-technology-forum.html

Kolejny Partner IX Forum Spalania Biomasy i Odpadów

energikaEnergika została Partnerem strategicznym podczas IX Forum Spalania Biomasy i Odpadów, które odbędzie się 5 marca 2020 roku w Katowicach. Zbigniew Szamałek, Dyrektor Generalny firmy Energika, wystąpi z prezentacją w programie konferencji. Temat prelekcji to: „Budowa bloku trigeneracyjnego wykorzystującego w procesie spalania odpady poprodukcyjne – relacja oraz wnioski z wybudowanego obiektu referencyjnego”. Od ponad 35 lat Energika realizuje inwestycje w branży budowlanej, ciepłownictwie i energetyce przemysłowej na terenie całej Europy. Główny profil działalności to: budowa, remonty i modernizacje ciepłowni oraz elektrociepłowni z różnymi typami kotłów, budowa instalacji kogeneracyjnych i trigeneracyjnych, produkcja kotłów parowych i wodnych, produkcja zbiorników, elementów ciśnieniowych, rurociągów i konstrukcji stalowych, dostosowywanie kotłów do wymagań środowiskowych – nowoczesne instalacje odpylania, odsiarczania i odazotowania, kontrakty EPC. Doświadczenie i zasoby umożliwiają kompleksową obsługę Klientów, obejmującą m. in.: doradztwo techniczno-ekonomiczne, przygotowanie projektu, kompletację, dostawę i montaż urządzeń, szkolenie załogi, rozruch instalacji oraz opiekę serwisową. Energikę tworzą ludzie o wieloletnim doświadczeniu w branży energetycznej, dysponujący certyfikatami UDT. Najwyższą jakość świadczonych usług potwierdzają uzyskane certyfikaty: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004, BS OHSAS 18001:2007 oraz liczne referencje polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu: https://cbepolska.pl/pl/ix-forum-spalania-biomasy-i-odpadow.html

Last 2 days of registration at the "IX Smart Communications & Technology Forum - power grid inventory", which will take place on February 27 in Warsaw

Smart Communications Technology Forum

The list of over 80 participants from the following entities: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Enea Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR SA , Northern Ireland Electricity Networks, Eurelectric, PKP Energetyka S.A., innogy Stoen Operator Sp. z o.o., Tauron Dystrybucja S.A., GISonLine, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Esri Polska Sp. z o.o., Suntech S.A., OSGP Alliance, Naczelna Organizacja Techniczna, PGE Dystrybucja S.A., ELTEL Networks Energetyka S.A., SAS Institute Sp. z o.o., Górnosląsko-Zagłębiowska Metropolia, GEOPARTNER GEOMATICS Sp. z o.o., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, OSDnEE, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Rzeszów, VEOLIA Energia Warszawa S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Smart Factor sp. z o.o., SkySnap Sp.z.o.o., PGE Dystrybucja S.A. oddział Łódź,LIDEX, Enea Operator oddział Szczecin, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, Tauron Dystrybucja Oddzial Gliwice. More details and the program of the event are available at https://cbepolska.pl/en/ix-smart-communications-and-technology-forum.html

SmartFactor as a Technology Partner of "IX Smart Communications & Technology Forum - power grid inventory"

SmartFactor We are pleased to announce that SmartFactor Sp. z o.o. became a Technology Partner at the "IX Smart Communications & Technology Forum - power grid inventory", which will take place on February 27 in Warsaw. Speaker will be Krzysztof Zakrocki, Project Manager. Title of the presentation: Mobile mapping system and the use of drones in the network infrastructure inventory process. More details and the program of the event are available at https://cbepolska.pl/en/ix-smart-communications-and-technology-forum.html

KOBiZE w programie IX Forum Spalania Biomasy i Odpadów.

KOBiZEZ przyjemnością informujemy, że Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami będzie w programie IX Forum Spalania Biomasy i Odpadów, które odbędzie się 5 marca br. w Katowicach. Przedstawiciel KOBiZE, Jacek Kołoczek - Kierownik Zespołu Monitorowania i Weryfikacji Emisji będzie odpowiadał na pytania w panelu dyskusyjnym. KOBiZE jest Ośrodkiem w strukturach Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego. Jednym z podstawowych zadań KOBiZE jest administrowanie unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji w Polsce. KOBiZE prowadzi również Krajową bazę, w której zbierane są dane o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji i parametrach z nimi związanych. Odpowiada za wykonywanie corocznych, krajowych inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, a także innych raportów m.in. w ramach konwencji UNFCCC zgodnie z wymaganiami Protokołu z Kioto. KOBiZE jest nadzorowany przez Ministra Klimatu, a jego zadania są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę projektu: https://cbepolska.pl/pl/ix-forum-spalania-biomasy-i-odpadow.html

Tauron Dystrybucja S.A. involved in the "IX Smart Communications & Technology Forum - power grid inventory"

Tauron DYSTRYBUCJAWe are pleased to announce that Grzegorz Kopacz, Innovation Project Manager, Tauron Dystrybucja S.A. and Tomasz Rodziewicz, Innovation and New Technologies Manager, Tauron Dystrybucja S.A. will give a lecture during the "IX Smart Communications & Technology Forum - power grid inventory", which will take place on 27th February 2020 in Warsaw. Title of the presentation: Inspection and imaging of power lines of all voltages - new technologies. Speakers will discuss the most important issues such as: experiences in the field of imaging of HV and MV lines with the use of manned aircraft, unmanned aircraft, tests, potential and current restrictions and imaging of nN lines and street lighting - new technologies based on terrestrial mobile solutions. More details and the program of the event are available at https://cbepolska.pl/en/ix-smart-communications-and-technology-forum.html

The second seminar "Biofuels - law, market, trends" is behind us!

Biopaliwa - prawo, rynek i trendy

Our second seminar "Biofuels - law, market, trends" took place yesterday in Warsaw. It gathered over 60 specialists from the biofuel industry, who discussed, among others, the consequences of RED II directive, the implementation of the obligations of the National Index and Reduction Target or the future of biofuels in the aviation industry. Thank you to all Partners and speakers for cooperation and interesting conversations. An article covering the photo gallery will appear soon!

UWAGA! Limit 100 bezpłatnych miejsc na 9 Forum Biomasy i Odpadów został wyczerpany!

Informujemy,  że Limit 100 bezpłatnych miejsc na wydarzenie został wyczerpany! Obecnie trawa rejestracja tylko uczestników płatnych. Na liście uczestników znajdują się reprezentaci następującyh podmiotów: Energa Kogeneracja, Veolia Południe, Zakład Gospodarki Komunalnej w Ząbkowicach, PEC Lubań, Miasto i Gmina Ostrzeszów, ZEC w Wołominie, ASKET, PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, Urząd Regulacji Energetyki, FCC Environment CEE, MPGK Krosno, Citronex, Tauron Polska Energia, PIGPD, Enea Elektrownia Połaniec, Politechnika Śląska, PEC w Suwałkach, MPEC w Łomży, Drewnex, ZEC Ząbkowice, PEC w Ełku, PGE Zespół Elektrociepłowni Dolna Odra, Polska Rada Pelletu, PGNIG Termika, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. KAtowice Veolia Wschód, Rusoccy, KOBIZE, Biocontrol, Biomasa Partner Group, MPEC w Ostródzie, ZZO Nowy Dwór, NFOŚiGW, Zakład Energetyki Cieplnej w Górze, Lafarge Cement Małogoszcz, Zakład Gospodarki Komunalnej Bolesław, QS EEZ Sosnowiec, IVORY ENERGY, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach, TAURON Polska Energia, Energo-Biomasa Sp. z o.o., PMOP "CEMA" S.A.

Page 5 of 80

Joomlart