CBE Polska

Article Index
Start
Prelegenci
Program
Rejestracja
rbp4formularz

9:30 - 10:00 Rejestracja uczestników na platformie
10:00 - 11:45 Projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliwa zmiany dot. NCR (wersja z 13.01.2021 r. lub dalsze):
 • nowe poziomy kar i opłaty zastępczej
 • zmiany dot. tzw. wspólnego rozliczenia NCR
 • tzw. UERy i ich wpływ na branżę paliwową
 • skutki nowelizacji dla branży paliwową
Procedowana w Sejmie RP nowelizacja Prawa energetycznego:
 • czy NCR w ogóle obowiązuje w 2021 r.
 • możliwe scenariusze Polski względem NCR

Prelegent:
Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP

11:45-12:00 Przerwa
12:00 - 12:30 Projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw cd.

Praktyczne skutki nowelizacji dla branży paliwowej:

 • Czy uwzględniać NCR w kontraktach na 2021
 • Jakie umowy zawierać w zakresie wspólnego rozliczenia
 • Jak wyliczyć cenę NCR na 2021
 • Nowelizacja Prawa energetycznego w Sejmie RP
 • Zmiany dot. zabezpieczeń majątkowych dla podmiotów paliwowych
Prelegent:
Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP
12:30- 13:30 Nowelizacja akcyzy z 10.12.2020 r.:
 • Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych
 • Podmioty zobowiązane do rejestracji w CRPA
 • Procedura Rejestracji w CRPA
 • e-DD i przemieszczanie wyrobów akcyzowych - co nowego?
 • Pozostałe zmiany
Prelegent:
Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP
13:30 - 14:10 Przerwa
14:10 - 14:40 Nowelizacja akcyzy z 10.12.2020 r cd.

Prelegent:
Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP
14:40 - 15:30 Projekt nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej (wersja z 08.02.2021 r. lub dalsze):
 • Objęcie podmiotów paliwowych systemem białych certyfikatów
 • Realizacja celów efektywności energetycznej dla podmiotów paliwowych
 • Sankcje i ryzyka dla podmiotów paliwowych
 • Skutki nowelizacji dla podmiotów paliwowych
Prelegent:
Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner w Kancelarii KDCP
15:45 Dodatkowe pytania, podsumowanie i zakończenie szkolenia.


Joomlart