CBE Polska

Hybrydowy System Ekociepła

klasgridPodczas seminarium "Sieci i węzły cieplne - projektowanie, eksploatacja, modernizacja, wykonawstwo”, które odbędzie się 28 listopada w Warszawie, Maciej Wąż, Dyrektor Sektor Energii, Mazowiecki Klaster ICT Krajowy Klaster Kluczowy, Członek Zarządu KlasGRID oraz przedstawiciele KlasGRID - Adolf Mirowski i Michał Umiński przedstawią uczestnikom spotkania referat dotyczący multisystemów energetycznych. Przykładowe rozwiązania modernizacji systemów ciepłowniczych (modele pojedyncze oraz hybrydowe), potencjał kogeneracji w Polsce i szczególne własności modeli hybrydowych typu CI – to tylko przykładowe zagadnienia, które zostaną zaprezentowane podczas seminarium. Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu https://cbepolska.pl/pl/sieci-cieplownicze-i-wezly-cieplne.html

Joomlart