CBE Polska

GISonLine Sp. z o.o. Sp. k. partnerem technologicznym na seminarium "Sieci i węzły cieplne - projektowanie, eksploatacja, modernizacja, wykonawstwo"

GISonLinePiotr Piech, Współwłaściciel, Członek Zarządu oraz Artur Pleśniarski, Dyrektor ds. Detekcji Infrastruktury Podziemnej GISonLine Sp. z o.o. Sp.k., 28 listopada w Warszawie na seminarium "Sieci i węzły cieplne - projektowanie, eksploatacja, modernizacja, wykonawstwo”, zapoznają uczestników spotkania z rolą nowoczesnych systemów GIS w procesie inwentaryzacji sieci ciepłowniczej oraz innowacyjnymi metodami detekcji infrastruktury podziemnej. Metodyka PAS 128 i jej praktyczne zastosowania, detektory sondy i georadary – to kwestie, które zostaną szczegółowo omówione przez prelegentów. Dla branżowców szczególnie interesujące będzie przedstawienie przykładowych realizacji i korzyści wynikających z ich wdrożeń. Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu https://cbepolska.pl/pl/sieci-cieplownicze-i-wezly-cieplne.html

Joomlart