CBE Polska

Nowe źródła kogeneracyjnego z OZE w MPEC Piła

eneaMirosław Elicki, Dyrektor techniczny i prokurent Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła z grupy Enea, opowie o inwestycji wartej ponad 48 mln zł która realizuje teraz spółka. Planowana instalacja będzie się składać z układu trzech gazowych agregatów kogeneracyjnych o łącznej mocy cieplnej 8,32 MWt oraz łącznej mocy elektrycznej 8,72 MWe. Kogeneracyjne źródło Miejskiej Energetyki Cieplnej produkować ma rocznie 40 561,2 GJ ciepła oraz 41 848,6 MWh energii elektrycznej. Moc instalacji pozwoli latem wypełnić w 100% zapotrzebowanie na ciepłą wodę, dzięki czemu nie będzie konieczności uruchamiania tradycyjnych, węglowych źródeł. Projekt obejmuje również źródło OZE (kolektory słoneczne). Prelekcja P. Dyrektora odbędzie się w ramach programu naszego VI Seminarium online „Perspektywy rozwoju inwestycji kogeneracyjnych i chłodu sieciowego", 30 czerwca 2020.

Joomlart