CBE Polska

Reprezentantka PKP Energetyka S.A. wypowie się podczas "IX Smart Communications & Technology Forum - power grid inventory"

PKP eneregtyka 200Mamy przyjemność poinformować, że Patrycja Kałużyńska, Kierownik Projektu w Biurze Zarządzania Projektami, PKP Energetyka S.A. została kolejną prelegentką IX edycji "Smart Communications & Technology Forum - power grid inventory", które odbędzie się 27 lutego 2020 roku w Warszawie. Patrycja Kałużyńska poprowadzi wykład na temat "Przeprowadzenie wdrożenia Systemu GIS wraz z inwentaryzacją i paszportyzacją majątku dystrybucyjnego PKP Energetyka S.A." Prelegentka omówi najbardziej istotne kwestie takie jak: elementy składowe projektu, kluczowe cele projektu, kluczowe produkty projektu, koncepcję realizacji oraz kluczowe etapy projektu, harmonogram realizacji projektu, strukturę organizacyjną, inwentaryzację i paszportyzację majątku oraz korzyści biznesowe. Więcej szczegółów i program wydarzenia dostępne są pod linkiem https://cbepolska.pl/pl/ix-smart-communications-and-technology-forum.html

Joomlart