CBE Polska

Spis treści
Start
Nasze doświadczenie
Program
Prelegenci
Rejestracja
Blockchain w Energetycevpp3sala
formularz

Lukas Repa2 Lukas Repa, blockchain expert and legal team leader in Digital Innovation and Blockchain, DG CONNECT, European Commission

Do Komisji Europejskiej dołączył w 2003. Pracował jako kierownik projektu w DG ENER Komisji i założył Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki w Lublanie w Słowenii w 2013 r. Następnie pracował nad projektami związanymi z zasadami rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu. W latach 2017-2018 Lukas prowadził badania jako stypendysta UC Berkeley w USA w zakresie FinTech, w tym sztucznej inteligencji, przetwarzania w chmurze i technologii blockchain. Od grudnia 2018 roku Lukas zajmuje stanowisko starszego specjalisty ds. Polityki ds. Innowacji w DG CNECT Unit F3, gdzie specjalizuje się w technologiach rozproszonych ksiąg rachunkowych i zdecentralizowanych ekosystemach danych. Lukas założył Międzynarodowe Stowarzyszenie Zaufanych Aplikacji Blockchain (INATBA) i pracuje nad różnymi aktami prawnymi, w tym nad zasobami kryptograficznymi. Dr Lukas Repa jest z wykształcenia prawnikiem i absolwentem Uniwersytetu Wiedeńskiego (Mag.iur i Dr. iur) oraz Kolegium Europejskiego w Brugii (LL.M). Po stażach w Stambule i Nowym Jorku Lukas pracował w Trybunale Pierwszej Instancji ETS w Luksemburgu oraz w austriackim Najwyższym Sądzie Administracyjnym. W 2003 r.uzyskał uprawnienia radcy prawnego w Izbie Adwokackiej w Wiedniu.
marek sobieniecki Marek Sobieniecki, Global Strategic Partnerships, IKEA Clean Energy Services

Od 2019 roku reprezentuje zespół Global Strategic Partnerships w IKEA Clean Energy Services - nowej jednostce biznesowej zakotwiczonej w Group Sustainability & Innovation (w centrali firmy w Malmö w Szwecji). Z sektorem OZE związany od 2001 roku. Od początku, obszarem jego zainteresowań był aspekt decentralizacji wytwarzania energii odnawialnej. Pierwotnie związany ze start-upem PV-Enterprise, który tworzył podwaliny wschodzącego europejskiego przemysłu fotowoltaicznego. W 2006 roku dołączył do Rady Dyrektorów firmy, z którą sfinalizował debiut firmy na giełdzie Nasdaq First North. Następnie kontynuował pracę w Nordpeak Consulting, kierując zespołem, który pracował przy projektach rozmieszczonych w całym łańcuchu dostaw paneli fotowoltaicznych (zlokalizowanych od Azji przez Europę do Ameryki).
Sara Anna Mamel Sara Mamel, Senior Expert, Digitalisation Department, Deutsche Energie-Agentur GmbH (DENA- regulator rynku energii w Niemczech)

Sara jest Project Managerem w dena i zajmuje się głównie tematami związanymi z cyfryzacją i innowacjami w energetyce. Jej główne projekty to dena Blockchain-Study i Aritificial Intelligence w sektorze energetycznym (EnerKI). Wcześniej była aktywna w cyfrowym Think-Tank SNV, koncentrując się na międzynarodowych aspektach niemieckiej transformacji energetycznej.
ingo ruebe Ingo Ruebe, CEO, BOTLabs

Od stycznia 2018: CEO, BOTlabs. Start-up założony został w 2018 jako spółka celowa Burda Media Celem biznesowym firmy jest rozwijanie praktycznych innowacji dla firm opartych na technologii blockchain oraz identyfikacja sposobów ich integracji z biznesem operacyjnym. Ingo w latach 2012 - 2017 pracował na nastepującyh stanowiskach: CTO w Burda Magazines - odpowiedzialny za zmiany technologiczne w publikacjach drukowanych i cyfrowych oraz nowe modele biznesowe, a od kwietnia 2016 Thunder CMS Initiator. 2006 - 2012: Dyrektor Projektu w Axel Springer SE - Odpowiedzialny za wszystkie projekty informatyczne i konsultingowe w BILD-Group i magazynach. 2004-2006: Dyrektor operacyjny w Torex Retail - odpowiedzialny za wszystkie europejskie projekty klientów. 1995-2001: Założyciel i dyrektor generalny działu sieci, później połączony z działaniami informatycznymi firmy Fresenius AG, tworząc Fresenius Netcare Studied Computer Science na Technische Universität Berlin.
Dorota Toczyska Dorota Toczyska, Ekspert w Dziale Komunikacji i Promocji, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kierownik Projektu w Dziale Wsparcia Komunikacji i Promocji. Od ponad 9 lat zawodowo jestem związana z funduszami europejskimi. Obecnie zajmuję się koordynacją wszelkich przedsięwzięć edukacyjnych skierowanych do przyszłych Beneficjentów konkursów NCBR (szkolenia, warsztaty, webinaria, aplikacje Asystent Innowacji i Asystent Budżetowy).
Monika Bogdal Monika Bogdał, Radca prawny, Szef zespołu nowych technologii, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

W Kancelarii kieruje zespołem realizującym projekty w obszarze Nowych Technologii. Zajmuje się doradztwem w zakresie prawnych aspektów bezpieczeństwa danych, w tym ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Doradza Klientom w kwestiach związanych z szeroko rozumianym compliance, m.in. w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych. Specjalizuje się w kwestiach dotyczących identyfikacji i analizy ryzyka oraz organizacji procesów związanych z przygotowaniem, wdrożeniem i funkcjonowaniem systemów IT i OT w przedsiębiorstwach. Opracowuje i wspiera przy wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem, z uwzględnieniem szacowania ryzyka i zarządzania incydentami w sieciach IT i OT przez operatorów infrastruktury krytycznej. Przeprowadzała audyty zgodności z Ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w podmiotach z branży energetycznej, transportowej, ochrony zdrowia, zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków oraz infrastruktury cyfrowej. Doradza operatorom usług kluczowych, dostawcom usług cyfrowych i podmiotom publicznym w zakresie ich obowiązków związanych z bezpieczeństwem systemów informacyjnych. Ma bogate doświadczenie związane z szeroko rozumianą energetyką. Wspiera spółki obrotu oraz dystrybutorów energii elektrycznej, ciepła i gazu (głównie OSDn i OSDW) w bieżącej działalności i w toku procesów legislacyjnych. Przygotowuje i opiniuje kontrakty energetyczne. Doradza w kwestiach związanych z energią odnawialną i funkcjonowaniem przemysłu energochłonnego. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania systemów DSR oraz rozwiązań opartych na technologii blockchain. Jest odpowiedzialna za koordynację projektów i zleceń związanych z procesami produkcyjnymi i ich automatyzacją. Doradza w kwestiach dotyczących ochrony środowiska (m.in. gospodarowaniem odpadami, kwalifikacją pozostałości procesów produkcyjnych, emisją substancji do środowiska, poborem wód i odprowadzaniem ścieków). Wspiera Klientów przy wprowadzaniu do obrotu wyrobów budowlanych, elektrycznych i elektronicznych oraz kosmetycznych (m.in. obowiązków na gruncie REACH, CLP i CPR oraz przepisów implementujących dyrektywy EMC i LVD).
Radca prawny, audytor wiodący ISO 27001. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła kurs zarządzania nowoczesnymi technologiami na Jyvaskyla University of Applied Sciences w Finlandii i studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
 Michał Pierzgalski Michał Pierzgalski, Ekspert, Obszar Rozwoju Systemów i Sektor Publiczny, Krajowa Izba Rozliczeniowa koordynująca projekt Sandbox Blockchain

Od 2011 r. związany z bankowością, gdzie m.in. kierował największą platformą bankowości elektronicznej w kraju. Doświadczony w prowadzeniu rozbudowanych projektów na styku biznesu i IT. W KIR odpowiedzialny za rozwój innowacyjnych produktów z zakresu open bankingu i usług zaufania. Absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej. Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą i marketingiem. Brał udział w budowie rynku usług reklamowych w Polsce. Przez wiele lat związany z branżą farmaceutyczną, gdzie kierował zespołami sprzedaży i marketingu zarówno w obszarze produktów oryginalnych, jak leków odtwórczych.Â
Rahim Blak, CEO Copernic, Mosaico, Sapiency

Współzałożyciel ☰ edrone - pierwszego eCRM dla eCommerce, agencji social media click community oraz holdingu Sapiency, który koncentruje projekty oparte na technologii blockchain - Mosaico i Kanga Exchange. Aktualnie koncentruje się na łączeniu technologii blockchain z branżą OZE - odnawialne źródła energii, dzięki czemu zarządza rozproszoną energią i udziałowcami farm słonecznych Copernic. Absolwent wydziału malarstwa ASP w Krakowie i MBA w Łodzi. Prowadzi zajęcia z budowania marki w sieci na MBA w Łodzi i social media marketingu na AGH w Krakowie oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stworzył własny kierunek studiów podyplomowych "Zawód Social Media Manager" na WSEI w Krakowie. Ekstrawertyczny przedsiębiorca i szkoleniowiec, prelegent wielu konferencji, na których zdobywa najwyższe miejsca w ocenie uczestników. Uwielbia dzielić się wiedzą, czemu daje wyraz w swoich filmach z serii #ZrozumiećBiznes. Wierzy, że tworzenie Startupów jest sztuką.Joomlart