CBE Polska

Spis treści
Start
Nasze doświadczenie
fsb5


I fsb

I fsb 2

I fsb 1
fsb baner final
W dniach 20-21 kwietnia 2011 w Częstochowie odbyło się I Ogólnopolskie "Forum spalania biomasy", które w całości poświęcone było problematyce wykorzystania tego paliwa w przedsiębiorstwach wytwarzających energię. Forum miało charakter konferencyjno-pokazowy. Podczas dwóch dni gościliśmy ponad 200 przedstawicieli kluczowych przedsiębiorstw sektora energetycznego, kadrę naukową jak również najważniejszych dostawców rozwiązań dlatego sektora. W pierwszym dniu na auli głównej Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej odbyła się część konferencyjna, natomiast w dniu 21 kwietnia wszyscy uczestnicy mieli okazję zwiedzić najnowocześniejszą instalację do spalania biomasy Polsce w Częstochowskiej Elektrociepłowni Fortum. Od strony merytorycznej Forum wspierała Rada Programowa pod przewodnictwem Prof. Wojciecha Nowaka Dziekana Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej, w skład której wchodzili: Prof. Adam Guła, Prof. Jan Kozłowski, Prof. Andrzej Szlęk, dr Krystyna Kubica, Karol Teliga. Gospodarzem Honorowym Forum była Politechnika Częstochowska oraz firma Fortum, natomiast Patronat Honorowy objęły następujące instytucje: Polska Izba Biomasy, Polski Ruch Czystszej Produkcji, Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Wydarzenie sponsorowali: Firma Foster Wheeler, która była Partnerem strategicznym wydarzenia jak również firma Sefako i firma Sick. Więcej....
II fsb

II fsb 1

II fsb 2
fsb2
II edycja wydarzenia została zaprezentowana w nowej odsłonie. Opócz cześci wykładowej zaczęliśmy organizować plebiscyt "Tytani Energii", którego Gala organizowana jest rokrocznie w Kopalni Soli w Wieliczce. Prof. Andrzej Szlęk, Członek Rady Programowej Forum oraz Kapituły Konkursu "Tytani Energii 2011" w humorystyczny sposób odniósł się do frekwencji na wydarzeniu: "Konferencja rozwija się jak kula śniegowa. Jeżeli w takim tempie będzie przyrastała liczba uczestniczących to wydaje mi się, ze za 3 lata będziemy musieli wynająć stadion narodowy na jej prowadzenie". Honorowy Patronat na Forum objęli: - Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego, Politechnika Częstochowska, Politechnika Opolska, Polskie Towarzystwo Biomasy "POLBIOM", Szwedzko Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki, Europejska Unia Przemysłu Elektroenergetycznego - Eurelectric, Niemiecka Agencja Zasobów Odnawialnych, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Krajowa Federacja Producentów Zbóż, Izba Zbożowo- Paszowa, Giełda Papierów Wartościowych, Stowarzyszenie VGB Powertech. Parterami strategicznymi obecnej edycji byli: już po raz drugi współpracująca przy wydarzeniu - Firma Foster Wheleer Energia Polska oraz Firma OMIS. W gronie Parterów technologicznych zaprezentowały się Firmy: FP Engineering i Metzo. Parterem Forum została firma Nalco Mobotec natomiast jako Ekspert branżowy zaprezentowała się Firma Fumar. Wśród Dostawców branżowych obecnej edycji Forum znalazły się Firmy: Elbis, Metalerg, Kablitz oraz Schenk Process. Wśród uczestników zebrało się blisko 400 specjalistów reprezentujących sektor energetyczny, kluczowe instytucje, stowarzyszenia branżowe oraz najlepszych dostawców rozwiązań dla sektora. To prawie dwa razy więcej uczestników niż w pierwszej, częstochowskiej edycji wydarzenia w 2010 roku. Gospodarzem obecnej edycji była Akademia Górniczo Hutnicza. Dzięki uprzejmości Jego Magnificencji Rektora Profesora Antoniego Tajdusia Forum zagościło w głównej auli audytoryjnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W Forum zaangażowało się ponad 90 partnerów i instytucji współpracujących. Gościmy kilkudziesięciu ekspertów i inwestorów zagranicznych.
III fsb 2

III fsb 1

III fsb 3

III fsb
fsb3 baner
W 2013 roku, rynek biomasowy ogarnął duży kryzys. O sposobach na przetrwanie w trudnych czasach jak również innych aspektach związanych z energetycznym wykorzystaniem biomasy dyskutowano na dorocznym, międzynarodowym III Forum spalania biomasy, które odbyło się w dniach 24-25 kwietnia 2013 roku w Krakowie. Przez dwa dni wydarzenia Forum odwiedziło blisko pół tysiąca gości, biorąc udział w debatach plenarnych, specjalistycznych sesjach warsztatowych ("Biomasa w świetle nowego prawa", "Kontraktowanie logistyka i magazynowanie biomasy" oraz "Biomasa w małej skali") oraz części wystawienniczej. Zwieńczeniem Forum była wielka gala nagród "Tytani Energii 2012", która odbyła się w sali widowiskowej "Warszawa" Kopani Soli w Wieliczce. Podczas uroczystości wręczono nagrody przedsiębiorstwom z szeroko pojętego sektora przemysłowego, które mogą pochwalić się najlepszymi praktykami w zakresie efektywności energetycznej, ochrony środowiska i ekologicznej produkcji, jak również najlepszym dostawcom rozwiązań dla tego sektora.
Przy organizacji III edycji Forum współpracowało ponad 120 podmiotów. Wśród uczestników gościło kilkudziesięciu ekspertów zagranicznych z takich krajów jak: Słowacja, Czechy, Niemcy, Włochy, Finlandia, Szwecja, Bułgaria, Austria, Holandia, Belgia, Stany Zjednoczone, Korea. Moderatorem III Forum spalania biomasy był dr Rafał Rajczyk - sekretarz Forum, reprezentujący Politechnikę Częstochowską. Partnerami technologicznymi Forum byli: FP Engeineering Ltd, Integro Earth Fuel, BMH Technology, ANT sp. z o.o., FLUID S.A., Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o. o. , Grupa Powen Wafapomp S.A. Partnerem prawnym Forum: była Kancelaria GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy Prawni natomiast Partnerem Logistycznym: Grupa CTL Logistics. W gronie Ekspertów technologicznych prezentowały się firmy: Fumar oraz Hajduk Group, natomiast wśród dostawców branżowych firmy: Kablitz, GH Intertech oraz Araj. Dodatkowo na stoisku wystawienniczym zaprezentował się portal praca.pl. W drugim dniu wydarzenia zorganizowane były trzy specjalistyczne warsztaty równoległe, którym partnerowali kolejno: Warsztatom "Biomasa w świetle nowego prawa" - firma Enerbit, Warsztatom "Kontraktowanie, logistyka i magazynowanie biomasy" - firmy: SEW Eurodrive, CTL Logistics, Agrex-eco, oraz firma Gutkowski, Warsztatom "Biomasa w małej skali" partnerowali: Viessman, i po raz drugi na Forum - Metalerg.
EZO2 2

EZO2 4

EZO2 5


ezo baner 490
W całej Europie, jak grzyby po deszczu powstają nowoczesne spalarnie śmieci, zakłady produkujące paliwo alternatywne (RDF, SRF, EBS ...), oraz lokalne elektrociepłownie z instalacjami przystosowanymi do ich spalania. Również energetyka zawodowa, mocno inwestująca wcześniej w biomasę zaczyna rozważać wykorzystanie tych paliw we własnych instalacjach. Potencjał wykorzystania odpadów na cele energetyczne w Polsce jest ogromny z uwagi na to, że ich bardzo duża ilość nie jest jeszcze w ogóle zagospodarowana. W związku z powyższym w dniu 3 października 2013 roku w Warszawie, odbyło się seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa technologie". Przy wydarzeniu współpracowaliśmy z ponad 70 podmiotami, gościmy ponad 130 uczestników zarówno z polski jak i zagranicy. Ponieważ w Polsce sektor "waste to energy" dopiero raczkuje, swoimi doświadczeniami dzielili się eksperci z: Korei, Szwajcarii, Holandii, Niemiec, Włoch, Litwy, Finlandii i Kanady. Parterami strategicznymi seminarium byli: GH Intertech, POSCO Engineering & Construction, Turbomach, Cross Wrap. Partnerem technologicznym była firma Ekokogenracja, w gronie ekspertów technologicznych prezentowały się firmy: Termomeccanica Ecologia S.p.A, i firma VECOPLAN natomiast jako wystawcy firmy: BMH Technology i Kaefer. Dodatkowo warto wspomnieć, iż sponsorem przerwy kawowej podczas seminarium była kanadyjska firma Waste Away. Już wkrótce zapraszamy do zapoznania się z oficjalnymi wnioskami z seminarium, które jako oficjale stanowisko branży zostaną przedłożone m.in. do resortu ochrony środowiska, gospodarki oraz odpowiednich sejmowych komisji. Tymczasem zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z seminarium. Więcej...
EZO postulaty Zwieńczeniem seminarium, które odbyło się w dniu 3 października 2013 roku było sformułowanie listu otwartego do Ministra Środowiska, Gospodarki oraz Szefa Stałej Podkomisji ds. Monitorowania Gospodarki Odpadami Sejmu RP. Pod linkiem prezentujemy listę postulatów i wniosków, które zostały sformułowane jako oficjalne stanowisko polskiej branży "Waste to Energy". Zebrane przez nas sugestie dotyczą w szczególności kwestii związanych z możliwościami energetycznego wykorzystania odpadów oraz braków w otoczeniu regulacyjnym, które utrudniają inwestycje. W naszym przekonaniu są one warte uwzględnienia podczas przygotowywania odpowiednich aktów prawnych i mechanizmów wsparcia. Prezentując listę konkretnych propozycji dotyczących regulacji, możemy wyrazić głęboką nadzieję, że konkretne resorty uwzględnią je w swoich pracach nad nowymi przepisami. Więcej..
EZO 1

EZO 2

EZO 3
ezo2 pl

Druga edycji międzynarodowego seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", odbyła się 25 marca 2014 w Warszawie. Została zorganizowana w ścisłej współpracy merytorycznej z Europejską Konfederacją Wytwórców Energii z Odpadów (Confederation of European Waste-to-Energy Plants), która reprezentuje około 380 instalacji produkujących energię z odpadów w Europie, czyli 88% całego europejskiego rynku. W instalacjach tych poprzez produkcję energii termicznie przekształca się rocznie 54 mln ton odpadów z gospodarstw domowych i komunalnopodobnych, pozostałych po działaniach zapobiegających ich powstawaniu, po wtórnym wykorzystaniu i recyklingu. Honorowy Patronat nad Seminarium objęli: The Waste-to-Energy Research and Technology Council (WTERT), Ambasada Danii, Politechnika Łódzka, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Instytut Ochrony Środowiska - Polski Instytut Badawczy, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu, Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Fundacja Poszanowania Energii, Stowarzyszenie Promocji Paliw Alternatywnych, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Jarosław Rzepa - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent m. st. Warszawy, Prezydent miasta Konina. Wydarzenie zostało objęte również Mecenatem Miasta Szczecin. W wydarzeniu udział wzięło blisko 150 ekspertów reprezentujących branże: odpadową, energetyczną i rozwijający się sektor WTE.
tytani 1

tytani 3

tytani 2
TYTAN male Konkurs "Tytani Energii" to unikalny, niekomercyjny konkurs skierowany do przedsiębiorstw z szeroko pojętego sektora przemysłowego, które mogą pochwalić się najlepszymi praktykami w zakresie efektywności energetycznej, ochrony środowiska i ekologicznej produkcji, jak również dostawców najlepszych rozwiązań dla tego sektora. Jest on wydarzeniem towarzyszącym cyklicznie odbywającemu się "Forum spalania biomasy". Nagrody przyznawane są za osiągnięcia roku poprzedniego. W konkursie Tytani Energii nagradzamy firmy, które są liderami w konkretnych działaniach i projektach, dzięki czemu odnoszą sukcesy na rynku krajowym i międzynarodowym. Konkurs ma na celu popularyzację ludzi, którzy przyczyniają się do rozwoju rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej, najciekawszych produktów w tym sektorze, a także promocję innowacyjnej myśli technicznej. Nagrody przyznawane są przez niezależną Kapitułę Konkursową. Rozstrzygnięciu plebiscytu, począwszy od 2011 roku, towarzyszy uroczysta gala odbywająca się w spektakularnych wnętrzach Kopalni Soli w Wieliczce, w sali widowiskowej "Warszawa", która znajduje się na głębokości 122,5 m. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach:
  • Produkt / rozwiązanie roku
  • "Wielkoskalowa" inwestycja
  • "Małoskalowa' inwestycja
  • Odpowiedzialność środowiskowa
Kulisy poprzednich edycji wydarzenia, Galę rozdania nagród "Tytani Energii", fotogalerię z uroczystości oraz szczegółowe artykuły relacjonujące minione spotkania, można znaleźć na dedykowanym portalu tematycznym: http://spalaniebiomasy.pl/pl/o-forum.html
fsb4-1

fsb4-2

fsb4-3
fsb4 490
5 kwietnia 2015 w Krakowie odbyła się IV edycja konferencji Forum of Biomass & Waste. Wydarzenie zostało zorganizowane przez analityczno-doradczy zespół CBE Polska. Przedsięwzięcie poświęcone było legislacji, inwestycjom i technologiom związanym z wytwarzaniem energii z biomasy oraz odpadów. W spotkaniu wzięło udział blisko 300 uczestników reprezentujących różne sektory przemysłu, a także branże powiązane z ekologiczną produkcją energii elektrycznej i cieplnej.
Parterem generalnym wydarzenia była firma Turboden, a Partnerem strategicznym Advanced Cyclone Systems (ACS). W charakterze Dostawców branżowych na wydarzeniu prezentowały się firmy FUMAR i Ropa Polska - wyłączny przedstawiciel marki ALBACH w naszym kraju, a jako Wystawcy swoje oferty promowały: BMH Technology, Falubaz Polska, Lodge Cottrell, GH Intertech oraz International Flame Research Foundation (IFRF). Sponsorem przerwy kawowej była firma Standardkessel Baumgarte należąca do grupy JFE-Engineering.Honorowy Patronat nad Forum objęli: Janusz Piechociński - Wicepremier i Minister Gospodarki, Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego, Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa oraz Polska Izba Biomasy, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu, Polskie Towarzystwo Biomasy, a także Konfederacja Lewiatan. Symultaniczne tłumaczenie wydarzenia zapewniała firma Bireta sc. Patronami medialnymi IV Forum of Biomass & Waste byli: portal wyborcza.biz, miesięcznik "Magazyn Biomasa", magazyn "Biznes & Ekologia", kwartalnik "Paliwa i Energetyka", magazyn gospodarczy "Fakty", portal oze.pl, portal ekonews.com.pl, portal gramwzielone.pl, portal infor.pl, portal portalenergia.pl, portal ioze.pl, portal elektryka.org, portal biznesalert.pl, portal srodowisko.abc.com.pl, portal elektroonline.pl, portal inzynieria.com, portal energiamax.pl oraz portal srodowisko.pl Więcej...


Joomlart