CBE Polska

Spis treści
Start
Rejestracja
Warsztaty Transakcje vat w ciepłownictwie i energetyce formularz

Szanowni Państwo,
VAT jest podatkiem od towarów i usług. W przypadku, gdy przedsiębiorca zarejestruje się jako płatnik VAT, ma obowiązek pilnować, aby stawka tego podatku była prawidłowo ustalona. Podatnik w celu ustalenia właściwej stawki VAT powinien się oprzeć na ustawie o podatku VAT oraz rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych. W przypadku, gdy przedsiębiorca nadal nie wie, jaką stawkę VAT powinien zastosować, może się zwrócić o pomoc w rozstrzygnięciu tej sprawy do urzędu skarbowego.

Branża energetyczna i ciepłownicza ma swoją "trudną" specyfikę. O ile stawki VAT na sprzedaż usług podstawowych (energii, ciepła itp.) to kwestia jasna, to istnieje szereg problematycznych rozliczeń "usług pozostałych". Ogólnie rzecz biorąc, problemem są więc stawki na: remonty, modernizacje i naprawy poszczególnych elementów majątku. Istotnym przy określeniu stawki VAT jest również lokalizacja takiej usługi (w jakich pomieszczeniach, budynkach, części technicznej czy wspólnej?).

W jaki sposób ustalić więc właściwa stawkę VAT by nie narazić się na konsekwencje ze strony US? W związku z wieloma problemami interpretacyjnymi, prezentujemy Państwu specjalistyczne warsztaty "Transakcje VAT w ciepłownictwie i energetyce - remonty, modernizacje i naprawy", które odbędą się w dniu 12 marca w Warszawie.

W czasie zajęć zostaną przekazane informacje o obowiązku podatkowym, wskazane będą wszelkie przysługujące uprawnienia, ryzyka podatkowe, metody optymalizacji obciążeń fiskalnych, w tym również najbardziej dyskusyjne i aktualne rozwiązania prawne i praktyczne w podatku VAT. Liczne praktyczne przykłady oparte na praktyce prowadzących oraz orzecznictwie organów podatkowych i sądów umożliwiają lepsze zrozumienie prezentowanych zagadnień. Istotne jest również to, że kurs prowadzony jest przez praktyków (który przez wiele lat związania byli zawodowo z Ministerstwem Finansów), dzięki czemu poszczególne zagadnienia omawiane będą na podstawie konkretnych przykładów z uwzględnieniem najaktualniejszych wykładni, problemów etc.


Szczegółowe informacje dostępne są na życzenie klientów. Uprzejmie prosimy o kontakt na adres lub pod nr telefonu 228 277 123.Joomlart