CBE Polska

Spis treści
Start
Rejestracja
krna
formularz

Szanowni Państwo,

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce i Europie pracodawcy muszą zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem i dostosować działalność swoich przedsiębiorstw do nowych norm prawnych. Zapraszamy na szkolenie online, 2 kwietnia 2020, o godzinie 9:00: Koronawirus a działalność przedsiębiorstwa: zatrudnienie, podatki, środki pomocowe, restrukturyzacja. Podczas webcastu na żywo eksperci w praktyce przybliżą obowiązki oraz najlepsze praktyki do zastosowania przez Pracodawców w obecnej sytuacji.
Już dziś rekrutujemy grupę na szkolenie, natomiast szczegółowy zakres pojawi się po weekendzie, opracowany na podstawie działań sejmowych z piątku 27.03.2020.

Uczestnicy Webcastu będą mogli posłuchać m.in. o tym:
 • Jak zachować płynność finansową w dobie COVID-19.  
 • Jaki efekt będą miały rozwiązania pomocowe polskiego Rządu.
 • Jak identyfikować przesłanki do złożenia wniosku o upadłość.
 • Kiedy potrzebna jest restrukturyzacja i jak ją przeprowadzić.
 • Jaki wpływ na rozliczenia podatkowe mają powyższe działania.

Wśród najważniejszych zagadnień szkolenia:

Rozwiązania antykryzysowe dla przedsiębiorców
 • Odroczenia podatkowe i składkowe;
 • Możliwości restrukturyzacyjne;
 • Propozycje wewnętrznych procesów umożliwiających zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • „tarcza antykryzysowa” – omówienie kluczowych rozwiązań.
Świadczenia pomocowe
 • Świadczenie dla samozatrudnionych;
 • Świadczenia dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych;
 • Dopłaty do wynagrodzeń pracowników
Zatrudnienie
 • Zasiłek opiekuńczy
 • Wykorzystanie zaległego urlopu
 • Zawieszenie wewnętrznych regulacji prawa pracy
 • Stosowanie mniej korzystnych postanowień umów o pracę
 • Rozwiązanie stosunku pracy
 • Przestój
Marcin Jamrozik Marcin Jamrozik, Radca prawny, Wspólnik, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w procesach inwestycyjnych, budowlanych i regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz doradztwa prawo-biznesowego; wspólnik zarządzający – założyciel kancelarii Polowiec i Wspólnicy sp.j. Zajmuje się procesami inwestycyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu ciężkiego i energii OZE, z udziałem podmiotów polskich i zagranicznych, a także prawem administracyjnym, ochrony środowiska prawem budowlanym. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w toku obsługi inwestycji liniowych, w tym pierwszego w Polsce całkowicie prywatnego rurociągu przesyłającego gazy techniczne poza obszar zakładu, czy też obsługi podmiotów wchodzących w skład międzynarodowej grupy kapitałowej działających w przemyśle chemicznym, a także wytwórców energii z OZE.
 Piotr Kolasa Piotr Kolasa, Radca prawny, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

W kancelarii jest członkiem zespołu inwestycji oraz energii i paliw. Zdobytym doświadczeniem wspiera klientów kancelarii w realizacji założonych celów. Absolwent Prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Uczestnik wielu konferencji oraz szkoleń. Aktywnie działa na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych. Doświadczenie zdobywał przy realizacji procesów budowy elektrowni wiatrowych na terenie Polski – pomoc prawna obejmująca negocjacje umów, wsparcie w wyborze lokalizacji oraz jej pozyskaniu, decyzje dotyczące środowiska i pozwolenia na budowę dotyczące około 20 projektów o łącznej mocy przyłączeniowej ponad 40 MW. Dodatkowo posiada doświadczenie w zakresie prawa spółek, prawa gospodarczego, postępowania cywilnego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawa własności przemysłowej, w tym zakresie wspiera zarówno grupy kapitałowe jak również przedsiębiorstwa z sektora MŚP.
 Jakub Gil  Jakub Gil, Radca Prawny, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

Zajmuje się obsługą prawną sektora energetyki z uwzględnieniem rynku energii elektrycznej oraz paliw ciekłych. Doświadczenie w obsłudze projektów, bieżącej obsłudze prawnej, postępowaniach regulacyjnych oraz postępowaniach administracyjnych przed organami w tym URE. Obszar jego doświadczeń obejmuje również wsparcie prawne dla firm zajmujących się energią, dążących do optymalizacji kosztów w oparciu o mechanizmy podatkowe i prawne. Współpracował przy opracowaniu analiz i opinii na temat ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Opracowuje materiały prawne dotyczące zmian aktów istotnych dla wyżej wymienionych branż. Uczestniczył w wielu branżowych, warsztatach i seminariach zarówno jako słuchacz, jak i wykładowca. Autor publikacji w magazynach branżowych.


W trosce o szeroką dostępność naszych usług oraz Państwa wygodę, uruchomiliśmy możliwość udziału w szkoleniu, w formule online. Oznacza to, że bez konieczności wychodzenia z domu lub firmy, możecie Państwo brać czynny udział w zajęciach.

Jak to działa?

Zgłaszacie się Państwo wypełniając formularz wybrane szkolenie. na około 5 - 3 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć, wysyłamy Państwu indywidualny kod dostępu i link do zajęć. Mailowo przesyłamy wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe. Logujecie się Państwo zgodnie z harmonogramem. Podczas szkolenia jest możliwość zadawania pytań na czacie.Joomlart