CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Rejestracja
Wpływ zmian na rynku energii na źródła OZE

Jarosław Bogacz, Członek Zarządu Polenergia, Prezes Zarządu Polenergii Obrót

Od 2019 roku związany z Grupą Polenergia, gdzie sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Polenergii Obrót. Od 20 lat związany z energetyką zawodową, pełniąc w latach 2005-2019 funkcje m.in. Dyrektora odpowiedzialnego za handel na rynku hurtowym w Grupie EDF w Polsce oraz Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w Grupie ENGIE w Polsce. W latach 2015, 2016 był Radcą Ministra Gospodarki ds. energetyki odnawialnej i pierwszym Prezesem Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej. Członek Towarzystwa Obrotu Energią Elektryczną, Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, w 2019 r. Członek Zarządu i Członek Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, studia doktoranckie ukończone w 2019 r.
Filip Piasecki, Ekspert ds. rynku energii, Aurora Energy Research
Rafał Barchanowski, Dyrektor ds. Analiz i Zarządzania Ryzykiem. Polenergia Obrót

Związany z branżą energetyczną od 16 lat. Od początku kariery zawodowej zajmuje się analizami i zagadnieniami związanymi z rynkami energii. Doświadczenie zdobywał w koncernach energetycznych RWE, Vattenfall i Tauron Polska Energia. Uczestniczył w pracach dotyczących zmian europejskich regulacji rynków energii na forum Eurelectric, jako reprezentant Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Absolwent Politechniki Śląskiej i studiów podyplomowych na SGH oraz AGH. Aktualnie zarządza obszarem analiz i kontrolingu ryzyka w Polenergia Obrót S.A. Jego doświadczenie i wiedza obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z rynkami energii elektrycznej i gazu, od kwestii technicznych i ekonomicznych po regulacyjne.
Marta Maciążek, Dyrektor Departamentu Prawnego Polenergia
Piotr Malik, Dyrektor Departamentu Produktów Strukturyzowanych Polenergia Obrót

posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w obszarze sprzedaży i obsługi kluczowych klientów. Przez ostatnie lata ściśle związany z rynkiem energetycznym. Zdobywał doświadczenie w innogy Polska, obsługując klientów przemysłowych w zakresie sprzedaży energii, gazu oraz produktów okołoenergetycznych. W Enea Trading współpracował z wytwórcami OZE budując kompetencje w zakresie Origination. Obecnie jako dyrektor ds. Produktów Strukturyzowanych w Polenergii Obrót S.A. rozwija działalność Origination skupiając się na wytwórcach OZE.


Joomlart